Lege Oharra

Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoa bete behar dela eta, gure geroaeskola.com webguneari buruzko informazio orokorreko datuak adieraziko ditugu jarraian:.

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

IZEN SOZIALA: GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.
IFZ: F01409184
SOZIETATEAREN HELBIDEA: Geltoki Kalea, 33 (01193) Trokoniz, Araba
IZENA EMATEKO DATUAK:
TELEFONOA: 945 293 455
HELBIDE ELEKTRONIKOA: info@geroaeskola.com
DOMEINUAREN IZENA: geroaeskola.com
Gure webguneak informazioaren segurtasuna bermatzeko neurriak erabiltzen ditu, datu pertsonaletara baimenik gabe sartzea saihesteko.

Baldintza orokorrak eta horien onarpena

Baldintza orokor hauen bidez, GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak geroaeskola.com webgunearen erabiltzaileen eskura jartzen dituen zerbitzuak arautu nahi dira. Zerbitzuak erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio erabiltzaileari, eta baldintza orokorrak onartzea dakar berekin, erabiltzailea zerbitzuetan sartzen den une beretik.

Webgunea eskolaren zerbitzu-eskaintzaren berri eman eta horien kontratazioa errazteko sortu da.

Webgune honetan sartuz gero, adinez nagusia zarela eta zure eskura jartzen diren termino eta baldintzetara lotzeko behar besteko lege-gaitasuna duzula adierazten duzu, eta, beraz, zure erantzukizun pean bakarrik jarduten duzula. Baldintza hauen edukiarekin ados ez bazaude, webgunea kendu behar duzu.

Webgunerako sarbidea librea eta doakoa da, eskaintzen ditugun zerbitzuen berri ematea da bere helburua.

Erabiltzaileak datu pertsonalik eman beharrik gabe nabigatu ahal izango du webgunean. GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak eskuratuko dituen datu pertsonal bakarrak hauek izango dira: erabiltzaileak bere borondatez ematen dituenak, horretarako prestatutako inprimakien bidez edo helbide elektronikoaren edo web-orrian agertzen den beste moduren baten bidez GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.arekin harremanetan jartzen denean. Datu pertsonalak cookien bidez biltzen badira, behar bezala jakinaraziko zaizu Cookie Politikaren bidez eta indarrean dagoen legediak eskatzen dituen bideen bidez.

Xedea

Baldintza orokor hauek webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzu guztiak arautzen dituzte. 

Datu pertsonalak

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren jarraibideak betetzen ditu, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta erabiltzailearen datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzeaz arduratzen da une oro.

Tratamenduaren arduradunaren datuak

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK. (IFZ: F01409184; helbidea: Geltoki kalea 33, Trokoniz, Araba). Bildutako datuak kudeatzeko tratamenduak erregistratzeaz ere arduratzen da.

Erabiltzailearen datuak

Idazki honen bidez jakinarazten dizugu zure borondatez emandako datu pertsonalak gure eskolaren ardurapeko tratamendu-erregistroetan sartuko direla eta gure datu-basean sartuko direla.

Ez ditugu 14 urtetik beherakoen datuak tratatzen. Beraz, ez eman daturik adin hori baduzu, eta ez eman adin hori duten hirugarrenen daturik. GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik.

Geroaeskola.com webgunearen erabiltzailea da emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule bakarra. GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak fede onez jardungo du, zerbitzu-emaile huts gisa. GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK. enpresari datu faltsuak eman badizkiozu edo hirugarrenen datuak haien baimenik gabe eman badituzu, eskubidea izango du aipatutako datuak berehala suntsitzeko, datu horien titularraren edo titularren eskubidea babestearren, eta GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ez du inolako erantzukizunik izango betekizun hori ez betetzeagatik.

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak konpromisoa hartzen du izaera pertsonaleko datuak isilpean eta egoki gordetzeko; eta neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartuko ditu izaera pertsonaleko datuen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta datu horiek dituzten arriskuak, hori guztia araudian ezarritakoaren arabera.

Webgunearen funtzionamendua

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ezin du ziurtatu webgunerako sarbidean etenik edo akatsik gerta ez daitekeenik. Hala ere, konpromiso irmoa du, horrelako gorabeheren berri izan bezain laster, horiek lehengoratzeko edo konpontzeko jarduketa guzti-guztiak egiteko, GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.aren borondatearekin zerikusirik ez duten eta konponketa eragozten edo zailtzen duten arrazoiak daudenean izan ezik. 

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ez du, inola ere, webgune hau bisitatzeak eragin ditzakeen kalteen erantzukizunik izango, ez edukietan izandako akatsengatik, ez edukietan izandako ez-egiteengatik, ezta sortzen den programa maltzurren baten transmisioagatik ere, hori saihesteko neurri teknologikoak hartu direnean. Era berean, ezin izango zaio erantzukizunik eskatu zerbitzua eteten bada, funtzionamendu desegokia badu edo zerbitzua eskuratu ezin bada.

Indarreko legedia urratzen duen edukia txertatzen duen edozein erabiltzailek bere gain hartuko du horrek eragindako kalte eta ondorioen erantzukizun osoa, eta GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ez du ezelako erantzukizunik izango.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunean erabiltzeko jarritako elementu eta/edo eduki guztiak GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak sortu ditu edo badu horretarako lizentzia bat edo erabiltzeko baimena.

Beraz, elementu eta/edo eduki horiek guztiak (irudiak, audioak, bideoak, softwareak edo testuak; markak edo logoak, koloreen konbinazioak, egitura eta diseinua, funtzionamendurako, sarbiderako eta enplegurako aplikazio zehatzak, etab.) eta horien gainean izan daitezkeen eskubideak GEROA WALDORF ESKOLA KOOP. ELK.arenak dira oso-osorik. 

Erreprodukzio osoa edo partziala egiteko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, domeinuaren jabearen aldez aurretiko idatzizko baimena beharko da, edozein helburutarako dela ere.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du egilearen jabetza intelektual edo industrialerako eskubideen aurkako egintzarik ez egiteko.

Esteken erabilera

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak ez du inolako erantzukizunik onartzen, ezta zeharka edo modu subsidiarioan ere, GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak kudeatzen ez dituen baina webgunearen bidez lor daitezkeen webguneetatik estekatutako eduki, informazio, komunikazio, sinesmen edo zerbitzuengatik. Eta ez du bermatzen sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea), dokumentuetan edo erabiltzailearen fitxategietan nahasmenduak sor ditzaketen birusak edo beste elementu batzuk egongo ez direnik. Ez du inolako erantzukizunik izango arrazoi horrengatik erabiltzaileari eragindako edozein kalterengatik.

Baldintzak ez betetzea

Baldintzaren bat (edozein) bete ezean, jazarri egin daiteke, baita webgunearen edozein erabilera desegoki ere. GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak legezko ekintza guztiak gauzatu ahal izango ditu, bere interes legitimoak defendatzeko. Are gehiago, baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileei sarbidea mugatzeko edo debekatzeko eskubidea ere izango du.

Aplikatu beharreko legeria

Legezko baldintza hauek Espainiako legerian oinarrituta idatzi dira.

Lege oharra aldatzea

GEROA WALDORF ESKOLA, KOOP. ELK.ak Lege Ohar honetan aldaketak egiteko eskubidea dauka; horregatik, aldian-aldian bisitatzeko gomendatzen zaie erabiltzaileei.

Lege Ohar honetan aldaketa esanguratsuak gertatzen direnean, erabiltzaileei jakinarazi egingo zaie, Atarian abisuak jartzearen bidez edo posta elektronikoaren bidez edo egoeraren arabera egokia den beste edozein prozeduraren bidez, onarpena jaso dezaten.

Ir arriba